Precision Tooling Services

PTSC AUTOMATION EXPO 2019

PTSC ได้ร่วมออกงาน AUTOMATION EXPO 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก…

ภายในงานได้จัดสินค้า Renishaw Equator เครื่องมือวัดที่เป็นไฮไลท์ของเรา

รวมถึงคัตติ้งทูลดีๆ จาก Kennametal และ YG1 และ Accessory จาก Lang Technik

ในวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

งานนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจ