Precision Tooling Services
T: 02-370-4900 auto 10 Lines

PTSC สนับสนุนเครื่องมือคัตติ้งทูลให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรังสิมันต์ สมพรนิมิตกุล ผู้บริหาร บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (PTSC) และคุณพีระพงษ์ สมพรนิมิตกุล คุณภัทร แสงหาญ ฝ่ายเทคนิค PTSC ได้นำเครื่องมือคัตติ้งทูลมอบให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อสนับสนุนเป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา จำนวน 6 รายการ มูลค่า 258,655 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่่ผ่านมา

 

 

#PTSC #Cuttingtools #คัตติ้งทูล