Precision Tooling Services

PTSC สนับสนุนเครื่องมือคัตติ้งทูลให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรังสิมันต์ สมพรนิมิตกุล ผู้บริหาร บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (PTSC) และคุณพีระพงษ์ สมพรนิมิตกุล คุณภัทร แสงหาญ ฝ่ายเทคนิค PTSC ได้นำเครื่องมือคัตติ้งทูลมอบให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อสนับสนุนเป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา จำนวน 6 รายการ มูลค่า 258,655 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่่ผ่านมา

 

 

#PTSC #Cuttingtools #คัตติ้งทูล